Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2005 »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Stručné inštrukcie pre spev v zhromaždení

John Wesley

1. Snaž sa naučiť sa nápev. Ak ti ide slabšie, nevzdávaj to a pokračuj v úsilí.

2. Spievaj text piesne tak, ako je v spevníku.

3. Spievaj všetko, čo je v piesni. Ak je to pre teba "trápenie", začni, a nájdeš požehnanie.

4. Spievaj smelo a túžobne.

5. Spievaj umiernene. Nehulákaj.

6. Snaž sa spievať v takte s ostatnými. Nepredbiehaj ani nezaostávaj.

7. A nadovšetko, spievaj duchovne. Svoj zrak upieraj na Boha v každom slove, ktoré spievaš. Usiluj o to, aby si tešil viac jeho samého než seba alebo akékoľvek iné stvorenie. Preto si pozorne všímaj zmysel toho, čo spievaš, a hľaď, aby zvuk neunášal tvoje srdce preč, ale nech srdce neprestajne obetuje Bohu (chvály). Takto tvoj spev bude takým, ako ho Pán schvaľuje a odmení ťa, keď príde v nebeských oblakoch.

Aktualizované: 2005-05-10