Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Nie je to tak, Pane

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie (J 15:16)
Nie je to tak, Pane, že by som Ťa bol zvolil,
pretože viem iste, tak by som ja nespravil.
Toto srdce by Ťa stále len odmietalo.
To Ty si si ma zvolil. Áno, tak to bolo.

Ty si ma očistil, Ty si ma vyslobodil
z hriechu, ktorý ma bol na purpurovo sfarbil.
A to cieľom toho, aby si ma oddelil,
by zvyšný čas na Zemi som Tebe mohol žiť.

Tá zvrchovaná milosť, čo ma povolala,
učila moju myseľ, srdce otvárala.
K tomu Tvoje Slovo ma viac priťahovalo,
nebeské slávy mne, slepému, zjavovalo.

Moje srdce nechce nad Teba viac ničoho,
veď po Tvojej predrahej milosti túžilo.
A spoznajúc to pevne, že ak Ťa milujem,
tak Ty si ma musel prv už milovať, Pane.
(Originál: Tis not that I choose Thee )

<a href="./tunes/76.76 d/aurelia.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Aurelia (76.76.D)
Autor: Samuel S. Wesley (1864) Selection of Psalms and Hymns (1864)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://nkz.reformace.cz