Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Kráľu nebies

Teraz tedy...chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies. (Dan 4:34)
Kráľu nebies, kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, Tebe dá pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš.
Svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

Panovníče milovaný, kto Ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy.
Dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

Kráľu slávny, tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si bolesť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet.
Všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet.

Ó, náš Kráľu vyvýšený, Teba vzývame!
Srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

<a href="./tunes/n/kralu_nebies.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Kráľu nebies
Autor: Mária Royová Piesne sionské (č. 22)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://nkz.reformace.cz