Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Uistenie

John Newton :
Mnoho je našich hriechov... ale viacej Jeho zľutovaní. Naše hriechy sú veľké, ale Jeho spravodlivosť je väčšia. Keď naše hriechy prevažujú, pamätaj, že máme Obrancu u Otca, ktorý je schopný súcitiť, odpúšťať a zachraňovať až po najnižšie dno.
Letters of John Newton