Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Využívanie času

John Newton :
Čas je vzácny a príležitosti, ktoré už raz odišli, odišli navždy! Čokoľvek sa podujmeme robiť s úprimnou túžbou vyvýšiť Jeho slávu môžeme robiť pokojne. Nič nie je triviálne, čo je vykonané pre Neho.
Letters of John Newton