Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Náboženstvo

Edward Reynolds:
Náboženstvo nie je vecou, ktorú si je možné obliekať a vyzliekať ako nedeľné šaty… Ak myslíš, že takto robíš, ver mi že, to zatiaľ nie je náboženstvo ale osídlo klamnej predstavy.
A Puritan Golden Treasury, compiled by I.D.E. Thomas, by permission of Banner of Truth, Carlisle, PA. 2000, p. 236