Biblická knižnica » Autori » John Piper »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

O Rimanom 7 - Zákon

John Piper

  • Všetko, čo kedy Písmo povie o ospravedlnení, spasení, vtelení, záchrane, odpustení, milosti, vykúpení, zástupnej smrti, treste, večnej smrti či súde, zakaždým vychádza z jedného predpokladu: existuje zákon.
  • Žiadny zákon, žiadne prestúpenie zákona; žiadne prestúpenie zákona, žiadna vina; žiadna vina, žiadny súd; žiadny súd, žiadny sudca; žiadny sudca, žiadne ospravedlnenie a žiadna potreba vtelenia alebo ukrižovania. Celá opravdivosť a celá sláva vykúpenia visí na existencii a znamenitosti zákona.
  • Zákon nám hovorí, že naše vlastné túžby nie sú meradlom toho, čo je správne a čo chybné. Naše vlastné túžby nemôžu zmerať, čo je dobré a čo zlé. Naše vlastné túžby nemôžu rozhodnúť o tom, čo je pravda a čo lož. Prichádza k nám zákon a hovorí: mimo vás ľudí a nad vami existuje štandard, tým štandardom je Boh a jeho zjavená vôľa. Boh je mierou toho, čo je dobré a čo zlé, správne a chybné. Boh rozhoduje o tom, čo je pravda a čo klamstvo.
  • Aktualizované: 2003-06-12