Kázané slovo » Tématické okruhy » VĂ­kendovka – Kniha sudcov
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player VĂ­kendovka – Kniha sudcov.asx a Win Apm VĂ­kendovka – Kniha sudcov.m3u
(c)1998-2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.