Kázané slovo » Peter JurÄŤo
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Peter JurÄŤo.asx a Win Apm Peter JurÄŤo.m3u
(c)1998-2017 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.