Kázané slovo » John P. Earnest
1. Ako kráľ Dávid zhrešil a došiel odpustenia 20.09 -2009
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player John P. Earnest.asx a Win Apm John P. Earnest.m3u
(c)1998-2017 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.