Kázané slovo » Archív z roku 2018
24.06. Bez pokory niet modlitby ani kresťanského života Ján Šichula Žalm 5:3
17.06. Každý človek nech sa učí dúfať v Boha Ján Šichula Žalm 9:11
10.06. Ľudské zlyhania a Božia vernosť v Knihe sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (3)] Ján Šichula Kniha sudcov
09.06. Bližší pohľad na Knihu sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (2)] Ján Šichula Kniha sudcov
09.06. Prvý pohľad a širšie dejinné súvislosti [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (1)] Ján Šichula Kniha sudcov
03.06. Každý človek nech sa učí oslavovať Boha Ján Šichula Žalm 9:2
27.05. Vražda a zabitie človeka v Biblii Ján Šichula Genezis 4:1 – 16
20.05. Záleží na každom človeku viery a na každom jeho skutku poslušnosti [Rút (7)] Ján Šichula Genezis 38
13.05. Čo nás Boaz a Rút učia o ideáloch muža a ženy a tiež o manželstve [Rút (6)] Ján Šichula Príslovia 16 a 31
06.05. Kto je moja matka a kto su moji bratia? Jozef Martinák Marek 3:19b – 35
29.04. Boaz ako predoobraz Krista a jeho diela v prospech cirkvi [Rút (5)] Ján Šichula Rút 4
22.04. Boaz veľkoryso vstupuje do úlohy vykupiteľa [Rút (4)] Ján Šichula Rút 3
15.04. Naoma vyznáva Boha, ktorý je stály v milosrdenstve Ján Šichula Rút 2:1 – 20
08.04. Ľudská poslušnosť vo večnom Božom pláne a v dejinách národov Peter Vajda SZ a NZ
01.04. Duchovné povzbudenia nie len z II. listu Tesaloničanom Ivan Jaborník 2. Tes 2: 13 – 17
25.03. Úloha každého kresťana – premáhať bojazlivosť a roznecovať Boží dar Vladimír Šuplata 2. Tim 1
18.03. Naoma zápasí s hriechom horkosti Ján Šichula Rút 2:6 – 22
11.03. Božia milosť zachraňuje nehodných Moábčanov a nakoniec i nás všetkých Ján Šichula Rút 1:1 – 5
04.03. Syn človeka je Pánom soboty Jozef Martinák Marek 2:23 – 28
25.02. Kristus je Syn živého Boha Ján Šichula Matúš 16:16
18.02. Všetky Božie zasľúbenia sú pevné a isté v Kristovi Ján Šichula 2. Korinťanom 1:20
11.02. Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)] Ján Šichula Mal 4:6
04.02. Najprv Eliáš a tesne po ňom Mesiáš [Malachiáš (11)] Ján Šichula Mal 4:4 – 5
14.01. Kristus varuje, že bez pokánia zahynie každý človek Vladimír Šuplata Lukáš 13:1 – 9
14.01. Kristus varuje, že bez pokánia zahynie každý človek Vladimír Šuplata Lukáš 13:1 – 9
Ďalšie roky: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c)1998-2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.