Kázané slovo » Archív z roku 2018
04.02. Najprv Eliáš a tesne po ňom Mesiáš [Malachiáš (11)] Ján Šichula Mal 4:4 – 5
11.02. Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)] Ján Šichula Mal 4:6
18.02. Všetky Božie zasľúbenia sú pevné a isté v Kristovi Ján Šichula 2. Korinťanom 1:20
Ďalšie roky: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c)1998-2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.