Vitajte na našej stránke!
 

Upútavka na prednášku

Z niektorých častí kresťanského spektra sa šíri tvrdenie, že 23. september 2017 má cez istý zriedkavý astronomický úkaz predznačiť nejakú veľkú udalosť v dejinách ľudstva, pričom sa dokonca tvrdí, že sa tým má naplniť proroctvo zo Zjavenia Jána 12. kapitoly. Celá téma nabrala celkom slušné rozmery a žije si svojím vlastným diskusným životom a dokonca sa zdá, že má svoj presah aj do kruhov mimo kresťanstva. Za posledné týždne sa ku mne (=Ján Šichula) dostával narastajúci počet otázok o tom, aký je môj postoj v tejto veci a ako to celé hodnotím a či na týchto tvrdeniach niečo je alebo nie je. Tak som sa nakoniec podujal k tomu, že by som to celistvo adresoval vo forme večerného biblického vyučovania s nasadením PowerPointu, lebo je tu celkom veľa materiálu, ktorý stojí za to si premietnuť. V stredu 13.9.2017 sa teda o 18:00 na tieto tvrdenia pozrieme v detailnej analýze. Prejdeme si balíček faktov z astronómie a vynaložíme plné úsilie o čím presnejšie pochopenie Zjavenia 12. kapitoly. A celý čas sa budeme pýtať otázku či existuje súvis medzi 23. septembrom 2017 a Zjavením 12. kapitolou. Všetko sa to udeje v budove Apollo klubu na Súkenníckej 4 v Bratislave, kde je každý hosť milo vítaný.

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Krst znázorňuje že starý Adam v nás [t.j. naša hriešna prirodzenosť] má byť denne potápaný ľútosťou a pokáním a hynúť spolu so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami tak aby nový človek mohol denne povstávať, ktorý bude žiť pred Bohom v spravodlivosti a čistote naveky." (Martin Luther)

Stíšenie na každý deň

Môj Boh ma vyslyší (Micheáš 7:7) - "Priatelia môžu byť neverní, ale Pán sa neodvráti od vľúdnej duše. Práve naopak – vyslyší všetky jej ...." (Charles H. Spurgeon)

 

-->

Novinky

Kázané slovo
13.09. 23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? (Ján Šichula)
10.09. Boh, ktorý vytrvalo miluje svoj ľud [Malachiáš (1)] (Ján Šichula)
Dokumenty v Biblickej knižnici
13.09. 23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? (Ján Šichula)
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
Jarná víkendovka cirkvi NKZ BA sa udeje od 19.5.2017 do 21.5.2017

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 24.septembra 2017)

Biblické výklady v párnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 3.5.2017

Večera Pánova v nepárnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 30.4.2017

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2017 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.