Vitajte na našej stránke!
 

Oznam o trvalom presťahovaní zhromaždenia do Apollo klubu na Súkenníckej 4.

Začiatok školského roka priniesol pre nás jednu trvalú zmenu a totiž, že naše zhromaždenia sa trvalo presúvajú do Apollo klubu na Súkenníckej 4 v Bratislave, kde sa budeme stretávať každú nedeľu o zvyčajnom čase 9:30 a navyše štartujú aj biblické výklady vždy v nepárnu stredu o 18:00 (najbližšie 28.9.2016) na tom istom mieste. Všetkých vás srdečne pozývame prísť medzi nás a prijať úžitok z ohlasovania evanjelia Božej milosti a výkladov Božieho slova.

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Do veľkej mieri úspech [služby] záleží na čistote nástroja. Nie sú to veľké talenty, ktoré Boh požehnáva... ale omnoho viacej veľká podobnosť Ježišovi! Svätý služobník je mocnou zbraňou v rukách Boha!" (Robert Murray McCheyne )

Stíšenie na každý deň

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ - "Tieto tri úvodné verše nám hovoria niečo zásadné o Ježišovej totožnosti, aj keď meno „Ježiš“ tam vôb...." (Michael R. Steedman)

 

Novinky

Kázané slovo
18.09. Hrôza modlárstva a veľkosť Božej milosti (Vlado Šuplata)
14.09. Prehľadné porovnanie dvoch prístupov ku zjaviteľským duchovným darom (Ján Šichula)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
banner a letak; co by mal vediet kazdy katolik

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 2.októbra 2016)

Biblické výklady v nepárnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 28.9.2016

Večera Pánova v párnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 25.9.2016

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2016 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.