Vitajte na našej stránke!
 

Upútavka na sériu výkladov knihy Zjavenie Jána - streda 3.5.2017 o 18:00

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Poznám, možnože tak ako hocikto iný, čo je to depresia, a čo je to za pocit potápať sa nižšie a nižšie. A predsa, i keď dosiahnem najspodnejšie hlbiny, mám taký vnútorný pokoj ktorý žiadna bolesť alebo depresia nedokáže čo i minimálne narušiť. Tým že dôverujem v Ježiša Krista môjho Spasiteľa, v hlbokých komnatách mojej duše je blahoslavený pokoj hoci na povrchu divoká víchrica zúri a len málo ticha sa javí. " (Charles H. Spurgeon)

Stíšenie na každý deň

"Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene" - "Vitajte v sérii denných zamyslení pod názvom „Ježiš, vtedy a dnes“. Prečo som vybral práve tento náz...." (Michael R. Steedman)

 

Novinky

Kázané slovo
05.04. Nové nebo a nová zem – prvý pohľad [Zjavenie Jána (27)] (Ján Šichula)
02.04. Podobenstvo o svadbe kráľovského syna (Pavel Steiger)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
Jarná víkendovka cirkvi NKZ BA sa udeje od 19.5.2017 do 21.5.2017

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie zajtra 28.mája 2017)

Biblické výklady v párnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 3.5.2017

Večera Pánova v nepárnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 30.4.2017

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2017 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.