Vitajte na našej stránke!
 

Upútavka na sériu kázní 'Duchovné dary a Boží plán s cirkvou.' - najbližšie v stredu 23.11.2016 o 18:00

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Každý, kto vie, že je spasený skrze vieru v Krista nikdy nepovýši svoj krst na zachraňujúcu sviatosť keď je pokrstený. V skutočnosti takýto človek je najlepším odporcom tejto chyby pretože zastáva, že nemá žiadne právo byť pokrstený pokiaľ nie je spasený. " (Charles H. Spurgeon)

Stíšenie na každý deň

...odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. (Jeremiáš 31:34) - "Keď spoznáme Pána, prijímame odpustenie hriechov. Spoznávame Ho ako Boha milosti, ktorý odstraňuje n...." (Charles H. Spurgeon)

 

Novinky

Kázané slovo
06.11. Dobrovoľná smrť Božieho Syna a jeho pochovanie [ev. Jána (86)] (Ján Šichula)
30.10. Achabove vojny (Jozef Martinák)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
Skupinka v Košiciach v piatok 25. novembra 2016 o 18:00

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 11.decembra 2016)

Biblické výklady v nepárnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 7.12.2016

Večera Pánova v párnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 4.12.2016

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2016 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.