Vitajte na našej stránke!
 

Zhromaždenia cirkvi NKZ BA sa počas júla a augusta konajú v budove Apollo Klubu na Súkenníckej 4 v Bratislave.

Zhruba 12 rokov nepretržite sme sa ako skupina kresťanov stretávali v hlavnom meste len zopár sto metrov od autobusovej stanice. Našu zvyčajnú budovu však teraz v lete čaká rozsiahla rekonštrukcia a preto náš prenájom prerušili. Nebude to však v žiadnom prípade znamenať, že by sme teraz v júli a v auguste mali ostať bez nedeľných zhromaždení – také niečo si veru ani nevieme predstaviť. Božím riadením sa nám podarilo nájsť veľmi pekné náhradné priestory a tak všetkých široko-ďaleko pozývame na pravidelné nedeľné kresťanské zhromaždenia vždy o 9:30, ktoré sa cez letné prázdniny budú konať v Bratislave na Súkenníckej 4 v budove známej ako Apollo klub.

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Deň milosti pre človeka môže byť krátky.... Hľa, teraz je čas práve príhodný (2Kor6:2)...Keď sa premárni deň milosti, nasleduje deň hnevu. " (Thomas Watson)

Stíšenie na každý deň

Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy (Ján 16:13) - "Pravda je podobná rozľahlej jaskyni, do ktorej túžime vstúpiť, ale nedokážeme si ju sami poprehliada...." (Charles H. Spurgeon)

 

Novinky

Kázané slovo
17.07. Jeden pravý, večný a múdry Boh Stvoriteľ (Ján Šichula)
10.07. Pravé pokánie zacielené na Pána vs. ľudská ľútosť (Vlado Šuplata)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
banner a letak; co by mal vediet kazdy katolik

Ranné nedeľné zhromaždenia:

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, osobné svedectvo o obrátení k Bohu.
Miesto konania: MAPKA
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18 , Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie zajtra 28.augusta 2016)

Evanjelizačné zhromaždenia:

Prijmite naše pozvanie na nezáväzné stretnutia, kde sa zvestuje Božie slovo a vysvetľuje obsah kresťanstva tak, ako je oznámené v Biblii.
Miesto konania:
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18, Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Tu sa budú zverejňovať termíny evanjelizačných stretnutí a podujatí počas týždňa. Sledujte našu web stránku.

BRATISLAVA,Súťažná ulica 18, Spoločenský dom Cultus
(c)1998-2016 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.