Vitajte na našej stránke!
 

Jarná víkendovka zboru NKZ BA v termíne od 3.6.2016 do 5.6.2016.

Detailné informácie | Podrobný program | Informácia pre vodičov

Prihlasovanie je otvorené až do stredy 1.6.2016 o 15:30.

.

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Na svete sú v zásade iba dva druhy náboženstva: to založené na ľudských výkonoch a to založené na Božom čine. Jedno hovorí, že cestu do neba si môžeš zarobiť, to druhé hovorí, že musíš spoľahnúť výlučne na Ježiša Krista." (John MacArthur)

Stíšenie na každý deň

Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy (Ján 16:13) - "Pravda je podobná rozľahlej jaskyni, do ktorej túžime vstúpiť, ale nedokážeme si ju sami poprehliada...." (Charles H. Spurgeon)

 

Novinky

Kázané slovo
19.06. Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským Pilátom (Ján Šichula)
19.06. Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským Pilátom (Ján Šichula)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
banner a letak; co by mal vediet kazdy katolik

Ranné nedeľné zhromaždenia:

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, osobné svedectvo o obrátení k Bohu.
Miesto konania: MAPKA
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18 , Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 3.júla 2016)

Evanjelizačné zhromaždenia:

Prijmite naše pozvanie na nezáväzné stretnutia, kde sa zvestuje Božie slovo a vysvetľuje obsah kresťanstva tak, ako je oznámené v Biblii.
Miesto konania:
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18, Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Tu sa budú zverejňovať termíny evanjelizačných stretnutí a podujatí počas týždňa. Sledujte našu web stránku.

BRATISLAVA,Súťažná ulica 18, Spoločenský dom Cultus
(c)1998-2016 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.