Vitajte na našej stránke!
 

Upútavka na sériu výkladov knihy Zjavenie Jána - streda 22.3.2016 o 18:00

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Satanovo veľké tvrdenie, keď dušu zadržiava od modlitby, znie: „Nechoď v tom chladnom a necitlivom rozpoložení, nechoď s tým tvrdým a hriešnym srdcom. Počkaj, pokiaľ budeš lepšie uspôsobený predstúpiť pred Boha.“ .....Ale evanjelium hovorí: „Poď vo svojom najhoršom rozpoložení.“ Kristus hovorí: „Poď, aký práve si.“" (Octavius Winslow)

Stíšenie na každý deň

Môj Boh ma vyslyší (Micheáš 7:7) - "Priatelia môžu byť neverní, ale Pán sa neodvráti od vľúdnej duše. Práve naopak – vyslyší všetky jej ...." (Charles H. Spurgeon)

 

Novinky

Kázané slovo
22.03. Tisícročné kráľovstvo – odpovede na časté otázky (Ján Šichula)
12.03. Strom sa pozná po ovocí (Peter Vajda)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
Skupinka v Košiciach v sobotu 25. marca 2017 o 16:00

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 2.apríla 2017)

Biblické výklady v párnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 22.3.2017

Večera Pánova v nepárnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 19.3.2017

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2017 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.