Vitajte na našej stránke!
 

Upútavka na sériu výkladov knihy Zjavenie Jána - utorok 24.5.2016 o 18:30

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

""Lukáš 24:15 A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi." Keď ľudia pestujú nekalý rozhovor, satan sa priblíži a stane sa ich spoločníkom. Ale keď majú svätý a cnostný rozhovor, Ježiš Kristus sa priblíži a kdekoľvek príde On prináša so sebou požehnanie." (Thomas Watson)

Stíšenie na každý deň

Môj Boh ma vyslyší (Micheáš 7:7) - "Priatelia môžu byť neverní, ale Pán sa neodvráti od vľúdnej duše. Práve naopak – vyslyší všetky jej ...." (Charles H. Spurgeon)

 

Novinky

Kázané slovo
15.05. Dar hovorenia v iných jazykoch II. [(DDaBPsC 5)] (Ján Šichula)
15.05. Otec dal súd Synovi (Vlado Šuplata)
Dokumenty v Biblickej knižnici
05.05. Milosť a zásluhy (Ján Šichula)
15.08. Prečo dnes čítať puritánov? (Don Kistler)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
banner a letak; co by mal vediet kazdy katolik

Ranné nedeľné zhromaždenia:

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, osobné svedectvo o obrátení k Bohu.
Miesto konania: MAPKA
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18 , Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 29.mája 2016)

Evanjelizačné zhromaždenia:

Prijmite naše pozvanie na nezáväzné stretnutia, kde sa zvestuje Božie slovo a vysvetľuje obsah kresťanstva tak, ako je oznámené v Biblii.
Miesto konania:
Spoločenský dom Cultus
Súťažná ulica 18, Bratislava
(400 m severne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Tu sa budú zverejňovať termíny evanjelizačných stretnutí a podujatí počas týždňa. Sledujte našu web stránku.

BRATISLAVA,Súťažná ulica 18, Spoločenský dom Cultus
(c)1998-2016 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad prosím pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: nkzba@hotmail.com; (0944) 175088.